PostHeaderIcon EKSPERTYZY

 • Ekspertyza techniczna fundamentu oraz mocowania generatora  siłowni wiatrowej po awarii
 • Ekspertyza techniczna konstrukcji nośnej budynku walcowni SFZ w Zakładach Michalin w Olsztynie
 • Ekspertyza techniczna komina żelbetowego o wysokości 100 m w Cukrowni „SREBRNA ŁYŻECZKA” w Glinojecku
 • Ekspertyza techniczna budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 9 w Płocku w związku z osuwiskiem skarpy głębokiego wykopu
 • Ekspertyza techniczna budynku maszynowni po nagłym osunięciu się fundamentów w ZESPOLE ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A.
 • Ekspertyza techniczna stalowej kładki przez rzekę Narew w ZESPOLE ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A.
 • Ekspertyza techniczna i projekt zwiększenia nośności mostu i podtorza suwnicy z 5 t na 10 t w Warsztacie Elektrycznym w ZESPOLE ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A.
 • Ekspertyza techniczna i propozycje napraw żelbetowej baterii silosów w Bloku Dobroszyce koło Radomska
 • Ekspertyza techniczna remizy straży pożarnej w bazie PERN w Gdańsku
 • Ekspertyza techniczna zabytkowej kamiennicy Pałacu Ślubów w Płocku
 • Ekspertyza techniczna i projekt remontu zabytkowego budynku Parafii Prawosławnej w Płocku
 • Ekspertyza techniczna kominów żelbetowych o wys.60m i 52m w Siedlcach i Płocku wraz z oceną możliwości zamontowania na trzonie anten (dla firmy HIMLAINE)
 • Ekspertyza techniczna budynku po pożarze (budynek handlowo usługowy w Płocku
 • Ekspertyza i projekt naprawy podpór ciepłociągu nad drogą A2 w Kutnie po awarii
 • Ekspertyza pochodni gazów zrzutowych w PKN ORLEN
 • Ocena stanu technicznego budynku NBP dla potrzeb prokuratury okręgowej i rejonowej w Płocku
 • Ekspertyza techniczna komina stalowego w zakładzie ROCKWOOL Polska w Małkini
 • Weryfikacja i opinia dotycząca obliczeń dynamicznych fundamentów pod zespoły pompowe znajdujących się na terenie PKN ORLEN