PostHeaderIcon OPINIE I PRACE BADAWCZE

  • Analiza dynamiczna i ocena zmodernizowanej konstrukcji wsporczej pod wentylatory chłodnic powietrza w tłoczni gazu w Husowie k / Łańcuta
  • Obliczenia przekroi cienkościennych firmy BUDMAT na potrzeby wspomagania projektowania inżynierskiego
  • Obliczenia blach trapezowych dla firmy BUDMAT – tablice nośności w oparciu o Eurocode 3 – dwie edycje
  • Opracowanie danych do prospektu technicznego z tabelami nośności blach trapezowych produkowanych przez firmę BUDMAT w Płocku
  • Opinia techniczna dotycząca wzmocnień ścian pomieszczeń zagrożonych wybuchem dla firmy KORCHEMIA
  • Analiza stanu konstrukcji budynku biurowego po pożarze dla firmy METAL-CARO-PLAST
  • Opinie techniczne i ekspertyzy kominów stalowych, żelbetowych, ceglanych oraz masztów dla T-MOBILE i ORANGE